Raad KPV

De Raad heeft tot doel de bevordering van de Klinische Pastorale Vorming en de Pastorale Supervisie in Nederland in de ruimste zin. Als samenwerkingsverband van de KPV-opleidingen in Nederland heeft de Raad de juridische status van een Informele Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

De taken van de Raad

  1. De Raad stelt normen vast voor de KPV-opleidingen, basistraining en kopopleidingen.
  2. De Raad stimuleert de onderlinge samenwerking en afstemming van de participerende opleidingen.
  3. De Raad draagt zorg voor de opleiding van pastoraal supervisoren en KPV-opleiders.
  4. De Raad stimuleert het proces van academisering van de KPV-opleidingen en de opleiding tot pastoraal supervisor.
  5. De Raad draagt zorg voor de internationale contacten.