Riek van Haeringen (1955)

Haeringen

reg.nr.: 0010

Oecumenisch-protestantse supervisor met ervaring als gemeentepredikant en geestelijk verzorger psychiatrie en verstandelijk gehandicapten, met een concreet, analyserend, procesgericht, hier en nu, experiëntieel, zonodig confronterende stijl.

kerkelijke richting
Protestantse Kerk in Nederland / oecumenisch
werk
zelfstandig (pastoraal) supervisor, coach en gestalttherapeut in eigen praktijk ‘De Dakkapel’
werkervaring
docent beroepsvorming PThU (12 j.): opleidingssupervisie, stagebegeleiding, PAO-trainingen voor GV-ers, predikanten en kerkelijk werkers; geestelijk verzorger psychiatrie en verstandelijk beperkten (15 j.); gemeentepredikant (9 j.); trainingen (o.a. visitatoren), gestalttherapeut sinds 1999; ook beroepsregistraties bij LVSC, ECP/NAP, NVAGT/EAGT
beschikbaarheid
voor individuele en groepssupervisie; afspraken op korte termijn mogelijk
specifieke kennis
Gestaltbenadering, veldtheorie, kerkelijke processen, gemeentebegeleiding SMPR, gezondheidszorg/GGZ, didactische modellen
stijl
concreet, analyserend, procesgericht, hier en nu, experiëntieel, zonodig confronterend
gewaardeerd om
betrouwbaarheid, helderheid, inzicht en structuur, werksfeer, zorgvuldigheid
kosten
in overleg, afhankelijk van bijdrage werkgever
adres
De Lopensaet 20, 8252 KJ Dronten
contact
0321-315351; praktijk@dedakkapel.nl; www.dedakkapel.nl