Jack de Groot (1950)

Groot

Rooms-Katholieke supervisor met ervaring in het parochiepastoraat, schoolcatechese, kerkelijk opbouwwerk, verstandelijk gehandicaptenzorg, onderwijs aan zorgverleners en ziekenhuisbrede zorg.

kerkelijke richting
Rooms-Katholiek
werk
UMC St. Radboud Nijmegen
werksoort
geestelijk verzorger academisch ziekenhuis
werkervaring
parochiepastoraat; schoolcatechese; kerkelijk opbouwwerk; verstandelijk gehandicaptenzorg; onderwijs aan zorgverleners; ziekenhuisbrede zorg (o.a. kinderafdelingen, psychiatrie, klinische genetica, intensive care, spoedeisende hulp); ethiek, Supervisor LVSB
beschikbaarheid
voor individuele en groepssupervisie in overleg
specifieke kennis
sociale pedagogiek; KPV-opleider; patiëntenregistratie; verpleegkundige standaard spirituele nood; prenatale diagnostiek; identiteitsvragen; bibliodrama; zelfcontrontatiemethode; ontwikkelaar van Nijmeegse methode voor morele counseling (samen met Hans Evers); gepromoveerd op een medisch-ethisch onderwerp: (morele) besluitvorming rond orgaandonatie
stijl
meer of minder directief op wens van de supervisant(en); mix van humor en ernst
gewaardeerd om
doceervaardigheid
kosten
€ 50 per uur (excl. voorbereiding)
adres
Kerkweg 9, 5384 NL Heesch
contact
0412-488856 en 06-53769369; jackdegroot@hetnet.nl; jack.degroot@radboudumc.nl