Melanie Broos (1967)

Broos

reg.nr.: 0068

Pastoraal-supervisor met katholieke wortels en ruim 20 jaren ervaring in parochiepastoraat, geestelijke verzorging en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderenzorg en ziekenhuis. Werkzaam als docent en supervisor aan Tilburg School of Catholic Theology en Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing Tilburg. Stijl van werken: methodisch en intuïtief, met speciale aandacht voor diversiteit. Gewaardeerd om rust, scherpte, humor en veiligheid.

kerkelijke/levensbeschouwelijke richting
Katholiek
werk
Docent en supervisor aan Tilburg School of Catholic Theology, Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing Tilburg en supervisor, supervisor aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk
werksoort
(Pastoraal-) Supervisie en beroepsvorming: pastoraal werk, geestelijke verzorging, (zorg-) ethiek, onderwijs
werkervaring
Pastoraal werk, geestelijke verzorging, belevingsgerichte zorg en (zorg-)ethiek, onderwijs en (pastoraal-)supervisie
beschikbaarheid
in overleg
specifieke kennis, extra aandachtsgebieden
communicatie, (zorg-)ethiek en bibliodrama
stijl
methodisch en intuïtief, met speciale aandacht voor diversiteit
gewaardeerd om
rust, scherpte, humor en veiligheid
kosten
in overleg
contact
mbroos1@home.nl, 06 – 25 35 51 71