Sietse Jacob Visser (1954)

Visser

reg.nr.: 0052

Wat wil ik zijn: Een toegewijde tochtgenoot van de schatgraver, deze onderweg in haar of zijn leerproces bemoedigend en plagend met sterke koffie en koekjes, en zelf overeind en vrolijk gehouden door voldoende kennis, vaardigheid en niet te vergeten humor om te kunnen stimuleren, bijsturen en zelfs vermanen.

kerkelijke richting
Protestantse Kerk in Nederland
werkgever
Minsterie van justitie en veiligheid
werksoort
predikant in algemene dienst
werkervaring
Ruim 10 jaar als gemeentepredikant, sedert 1997 als justitiepredikant, incidenteel mentor voor beginnende predikanten.
beschikbaarheid
in overleg
specifieke kennis
pastorale supervisie; LVSC supervisor & SKGV geregistreerd; Supervisor training contextueel pastoraat (Nagy); Meditatie/mindfulness: sedert 30 jaar beoefen ik met enige regelmaat intensief Vipassana (inzichts-) meditatie retraites onder leiding van diverse leraren. Deze ervaring komt zeer te pas nu ik in 2014/15 de opleiding tot MBSR-trainer (mindfulness based stress reduction) trainer volg. Ervaring met en kennis van de ‘evangelische’ geloofsbeleving
stijl
Minder neigend naar sturing en manipulatie; meer neigend naar dialogische reflectie om de supervisant te helpen in het proces van professionele zelf-reflectie. Een leerproces in het spanningsveld van veiligheid en uitdaging. Belangrijk leer-perspectief: het ontwikkelen van de innerlijke ruimte tot eventuele handelingsalternatieven en dus meer keuzevrijheid in werk en leven. Belangrijke invalshoek, binnen de horizon en doelstellingen van de klassieke supervisie, is de contextuele benadering van Nagy; daarnaast en daar doorheen, de meer meditatieve benadering van observerende aandacht.
kosten
€80,- euro per sessie van 60 minuten Voor hen die het uit eigen middelen moeten bekostigen, is een prijsafspraak in overleg mogelijk.
adres
Hoofdstraat 17, 6916 AA Tolkamer
contact
(06) 36 18 13 93