Register van supervisoren

De volgende 33 pastoraal-supervisoren staan geregistreerd bij de Raad.
De volgorde is alfabetisch.
Mocht u ook opgenomen willen worden in dit overzicht, dan kunt u dat hier aanvragen .

Anke Bisschops (1951)

BisschopsKatholieke supervisor met ruime werkervaring aan de Faculteit Katholieke Theologie, al waar zij supervisie en cursussen ‘Communicatie en Leiderschap’ verzorgt. Ook werkt zij als coach van groepen religieuzen en geeft zij incidenteel begeleiding en trainingen op het gebied van communicatie en conflicthantering. [Meer over Anke]

Anne Marie Bodewes (1958)

BodewesProtestantse supervisor met veel werkervaring in diverse gemeentes. Haar stijl is biografisch en analytisch Zij is beschikbaar voor individuele en groepssupervisie in overleg. Psycho-analyse, opleidingservaring in Duitsland. [Meer over Anne Marie]

Henk van den Bosch (1965)

BoschDocent Beroepsvorming, Protestantse Theologische Universiteit vestiging Groningen (verantwoordelijk voor opleidingssupervisie en primaire nascholing van predikanten). [Meer over Henk]

Melanie Broos (1967)

BroosPastoraal-supervisor met katholieke wortels en ruim 20 jaren ervaring in parochiepastoraat, geestelijke verzorging en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderenzorg en ziekenhuis. Werkzaam als docent en supervisor aan Tilburg School of Catholic Theology en Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing Tilburg. Stijl van werken: methodisch en intuïtief, met speciale aandacht voor diversiteit. Gewaardeerd om rust, scherpte, humor en veiligheid. [Meer over Melanie]

Jacqueline Dam-Oskam (1962)

Dam-OskamPKN-predikant met oecumenische instelling, ruim twintig jaar werkervaring als geestelijk verzorger in een algemeen ziekenhuis. Ervaring met gezondheidszorg en ethiek. (Buiten)supervisor aan verschillende academies van de CHE en de opleiding Geestelijk Begeleiding. Speciaal aandachtsgebied: spiritualiteit en geestelijke begeleiding. Stijl: aandacht voor het verhaal. Gewaardeerd om laagdrempeligheid. [Meer over Jacqueline]

Monique van Dijk (1964)

DijkKatholiek-oecumenisch supervisor, werkzaam aan de Faculteit voor Katholieke Theologie van de universiteit van Tilburg en als supervisor aan de Universiteit Utrecht aan de MA-opleiding voor niet-ambtsgebonden Geestelijk Verzorgers, en tevens LVSC-supervisor. Daarnaast een eigen praktijk van spirituele ontwikkeling en coaching. [Meer over Monique]

René Erwich (1964)

ErwichRené Erwich heeft ruime ervaring als gemeentepredikant (Nederland en internationaal) en is werkzaam als lector aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tevens is hij werkzaam als hoofddocent Praktische Theologie in Leuven. Gewaardeerd om humor, directheid en bewogenheid. [Meer over René]

Riek van Haeringen (1955)

HaeringenOecumenisch-protestantse supervisor met ervaring als gemeentepredikant en geestelijk verzorger psychiatrie en verstandelijk gehandicapten, met een concreet, analyserend, procesgericht, hier en nu, experiëntieel, zonodig confronterende stijl. [Meer over Riek]

Dineke Havinga (1952)

HavingaProtestantse supervisor, werkzaam bij de Symfora Groep. Werkervaring in kerk, studentenpastoraat, gezondheidszorg, centrum klinische pastorale vorming, Supervisor LVSB. Gewaardeerd om veilig leerklimaat. [Meer over Dineke]

Cor Hoogerwerf (1959)

HoogerwerfGeestelijk Verzorger bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. [Meer over Cor]

Karen van Huisstede (1955)

HuisstedeProtestantse supervisor met ruime ervaring in het ziekenhuiswezen. Kennis van psychiatrie, gender, schaamtethematiek, verlies en rouw, contextueel pastoraat. Stijl: mild confronterend, collegiaal, gericht op verbinding biografie met werkstijl. [Meer over Karen]

Wout Huizing (1957)

HuizingWout Huizing heeft ruime werkervaring als gemeentepredikant en geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Momenteel werkzaam als supervisor aan het Baptisten Seminarium en als stafmedewerker/ trainer/ supervisor bij Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders (specialismes: levensverhalen, palliatieve zorg, identiteit). Gewaardeerd om aandachtige betrokkenheid, bezonnenheid, ruimte (veel mág, weinig moet) en focus op eigen kracht. [Meer over Wout]

Sjaak Körver (1955)

KörverRooms-Katholieke supervisor met ervaring in de gezondheidszorg (somatisch en geestelijk), Klinische Pastorale Vorming en supervisie. Stijl: op zoek naar sterke kanten bij supervisant; onvoorwaardelijke niet- veroordelende acceptatie; snel vertrouwde en open sfeer; aandacht voor hier-en-nu situatie; aandacht voor (organisatorische) context. [Meer over Sjaak]

Henny Kievit-van den Hoogen (1956)

Kievit-van den HoogenProtestantse supervisor, werkzaam bij Symfora Groep. Werkervaring in onderwijs, pastor psychiatrie, KPV-trainingen, teambegeleiding, conflictbemiddeling in kerk en organisatie. Kernwoorden: procesvolgend, direct en dynamisch. [Meer over Henny]

Margreet Klokke (1960)

KlokkeProtestantse supervisor, werkzaam als predikant bij de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse kerk. Hiervoor predikant geweest in de Haagse Kloosterkerk, in de Oude Kerk te Soest en in Den Haag-Loosduinen. Ook ervaring in onderwijs, supervisie aan predikanten en kerkelijk werkers (verplichte nascholing) en training geven over conflicthantering. Kernwoorden: helderheid, betrokkenheid, spiritualiteit. [Meer over Margreet]

Roel Knol (1949)

KnolProtestantse supervisor, werkzaam als gevangenispredikant en coach-opleider justitiepastores en -imams. Zijn specifieke ligt bij agressieproblematiek, biografie, kennis van meerdere begeleidingsvormen. Trefwoorden: aandacht voor hier en nu, collegiaal, humor, veilig klimaat; open. [Meer over Roel]

Jan Pieter Kraaijeveld (1954)

KraaijeveldProtestantse supervisor met ervaring als gemeentepredikant, geestelijke verzorger justitiele en psychiatrische inrichting, groeps- en individuele supervisie en supervisor LVSB. [Meer over Jan Pieter]

Florus Kruijne (1954)

KruijneRemonstrantse supervisor, werkzama bij het Diakonessenhuis Utrecht en Remonstrantse Gemeente Utrecht; ervaring als gemeentepredikant, geestelijk verzorger en supervisor LVSB. Gespecialiseerd in Reframing,Transactionele Analyse, Gestalt, Dromen, Buddhistische meditatie en Christelijke mystiek. [Meer over Florus]

Nico van de Leer (1957)

LeerProtestants supervisor, jarenlange ervaring als gemeentepredikant, werkzaam als geestelijk verzorger en specialist zingeving in de ouderen- en verpleeghuiszorg. Geregistreerd als supervisor en erkend coach bij de LVSC, gastdocent bij de VNP op Hydepark. Speciale aandacht voor het professioneel leren hanteren van de eigen spiritualiteit als geestelijk verzorger en pastor. [Meer over Nico]

Theo van Leeuwen (1958)

LeeuwenProtestantse supervisor met ervaring als gemeentepredikant; supervisie sociale hulpverlening; onderwijs en supervisie pastoraat (gastdocent Hydepark); pastoraal psychologische begeleiding. Gespecialiseerd in agressie(geremdheid)problematiek. [Meer over Theo]

Klaas van Meijeren (1958)

MeijerenProtestantse supervisor met veel ervaring als gemeentepredikant. Supervisie in onderwijs (Christelijke Hogeschool Ede, diverse academies) en onder beginnende pastores (gastdocent Protestantse Theologische Universiteit). Geregistreerd bij LVSC. Aandacht voor de eigen spiritualiteit van de pastor in zijn / haar kerkelijke context. [Meer over Klaas]

Stella Muns (1954)

MunsProtestantse supervisor met ervaring als gemeentepredikant en in de geestelijk verzorger / psychiatrie. Stijl: direct en uitdagend, non-verbale werkvormen, integratie van verstand, gevoel, lichaam en ziel. Gewaardeerd om helderheid, rust, aandacht voor spiritualiteit. [Meer over Stella]

Wim Smeets (1956)

SmeetsKatholiek-oecumenisch supervisor met ervaring in parochiepastoraat, geestelijke verzorging in gezondheidszorg en onderwijs (HBO-WO). Stijl: systeembenadering. Gewaardeerd om empathie en theoretische verheldering. [Meer over Wim]

Adri Spelt (1963)

SpeltGeestelijk verzorger in het Beatrix Kinderziekenhuis (UMC Groningen), docent spiritual care in het UMCG en stagedocent in de Master Geestelijke Verzorging van de RUG (freelance). Ervaring met acute zorg, chronisch zieken, revalidatie, psychiatrie en pediatrie. Secretaris van de Raad voor KPV & PS. Registraties: Raad voor KPV & PS, LVSC, SKGV. [Meer over Adri]

Trudy Struijs (1958)

StruijsAls docent pastoraat, supervisor en KPV opleider werkzaam bij de Protestantse Theologische Universiteit. Werkervaring als gemeentepredikant, geestelijk verzorger in verpleeghuis en psychiatrie. Directe, openleggende, creatieve, structurerende stijl. Gewaardeerd om (groeps)dynamisch inzicht en ruimtegevend werken. [Meer over Trudy]

Jean-Jacques Suurmond (1950)

SuurmondOecumenisch protestantse predikant, geestelijk verzorger en gestalttherapeut. Tevens publicist, onder meer columnist in het dagblad Trouw. Gewaardeerd om cliëntgerichtheid, brede werkervaring, kennis en humor. [Meer over Jean-Jacques]

Dick Tieleman (1940)

TielemanVanuit werkervaring als gemeentepredikant, studentenpastor, docent pastorale theologie en supervisor (Theologische Universiteit Kampen); huidige praktijk als pastoraal supervisor. Werkstijl en inzet: analytisch en empathisch - gericht op verheldering van authenticiteit, grenzen en mogelijkheden van pastor en geestelijk verzorger vandaag, als persoon en professional. [Meer over Dick]

Aart Veldhuizen (1963)

Veldhuizen Geestelijk verzorger, gemeentepredikant, leerbegeleider (Hydepark) en supervisor. [Meer over Aart]

Sietse Jacob Visser (1954)

VisserWat wil ik zijn: Een toegewijde tochtgenoot van de schatgraver, deze onderweg in haar of zijn leerproces bemoedigend en plagend met sterke koffie en koekjes, en zelf overeind en vrolijk gehouden door voldoende kennis, vaardigheid en niet te vergeten humor om te kunnen stimuleren, bijsturen en zelfs vermanen. [Meer over Sietse Jacob]

Martin Voet (1955)

VoetProtestantse supervisor met 25 jaar predikantschapservaring. Kennis van de leercirkel van Kolb en supervisie theorie van Siegers. Gericht op gevoelsstroom. Luisterende houding, rustige houding, inspelen op gevoel, structuur en verbaal verwoorden. [Meer over Martin]

Anneke de Vries (1964)

VriesProtestants-oecumenisch supervisor met ervaring als predikant, geestelijk verzorger, docent aan universiteit en kerkelijke opleiding. Gespecialiseerd in gezondheidszorg, kerk en gender. Open, rustig, persoonlijk, accepterend en vertrouwend. [Meer over Anneke]

Theo Witkamp (1954)

WitkampProtestantse supervisor gespecialiseerd in (praktische) theologie, bijbel, ethiek, supervisie en didactiek. Aandachtig en methodisch; accepterend en uitdagend; vertrouwen op en aansluiten bij iemands sterke kanten; niet bang voor oppervlakkigheid, noch voor diepgang. [Meer over Theo]

Hetty Zock (1957)

ZockPastoraal supervisor met twintig jaar ervaring als docent godsdienstpsychologie en geestelijke verzorging. Gewaardeerd om respectvol doorvragen en relativerende humor. Beschikbaar voor supervisie, begeleide intervisie, coaching en trainingen (bijv. van teams). [Meer over Hetty]